Instruks for reising med våpen

  1. Sørg for å ha tillatelse til å benytte våpenet du medbringer (ervervstillatelse eller kopi av eget våpenkort, alternativt en leieavtale mellom våpeneier og ansvarlig arrangør, husk da kopi av våpenkort og leieavtale underskrevet av våpeneier oppbevart sammen med våpenet! Se forslag til utlånsavtale. NB! All kopiering må være utført på forhånd. Vi har ingen kopimaskin på arrangementsområdet.
  2. Pakk våpenet forsvarlig inn i koffert med hard overflate (ikke mykt våpenfuteral) og låst med nøkkel eller kodelås. Bagasjen skal ikke være merket på en slik måte at det visuelt fremgår at bagasjen inneholder våpen. Dette er det krav om for reisende med fly.
  3. Vitale deler fra våpen fordeles på en slik måte at ingen av kolliene inneholder deler som alene har innhold som kan settes sammen til et skarpt våpen. F.eks. legg sluttstykket i sekken/kofferten med klær rundt. Da er sluttstykket og våpen atskilt.
  4. Meråker Aktivitet stiller med ammunisjon så det behøver du ikke å ta med.
  5. Ved innsjekk før flyreise sørger innsjekkingspersonale for at de reisende får en kvittering og at våpen sendes som spesial bagasje. Ta vare på kvitteringen! Sjekk med ditt flyselskap hva prisen er pr. kolli spesialbagasje.
  6. Ved ankomstservice Værnes forevises bagasje-kvittering for utlevering av våpen. På Værnes har Meråker Aktivitet en ”stand” og voksne folk som tar imot deltakerne, og hjelper dem inn på buss.
  7. Ved ankomst Meråker blir deltakerne vist direkte til innsjekking, der våpen blir registrert og låst inn. Våpen tas kun ut i forbindelse med skytetrening.
  8. Ved pakking av våpen før hjemreise har hver enkelt deltaker selv ansvaret for at våpen blir forskriftsmessig pakket, men funksjonærer fra Meråker Aktivitet vil være behjelpelig med pakkingen.
  9. Våpen leveres ut rett før avreise med buss fra Meråker. Personell fra Meråker Aktivitet vil være med og være behjelpelig med innsjekking og reise fra Værnes.

Utlånserklæring skytevåpen