Barn som reiser alene

Barn som ikke er fylt 12 år når reisen skal foretas og ikke reiser sammen med en person over 16 år, må søke om assistanse hos flyselskapet. For dette krever flyselskapet et gebyr pr. strekning. Se flyselskapets hjemmeside for pris.

For å unngå problemer ved retur må gebyret forhåndsbetales. I verste fall får vi ikke sjekket inn barnet.

Ansvarsskjemaet som følger barnet må fylles ut før utreise.

Navn på person som følger barnet ved utreise fra Trondheim Lufthavn Værnes skal stå åpent. Dette fyller vi inn.

Vi oppfordrer barnet til å levere mappen til vår kontaktperson ved ankomst Trondheim Lufthavn Værnes. Mappen oppbevarer vi trygt gjennom arrangementet. Vi kontrollerer også at skjemaet ikke inneholder mangler i forhold til retur. Barnet vil få den utlevert på flyplassen ved avreise slik at vi får gitt nødvendig assistanse.