Allergi og medisiner

Allergier, medisiner eller spesielle behov

Vi ønsker at alle som bruker medisin, lider av en sykdom, eller hvor det er noe spesielt (f.eks. matintoleranse eller allergier) som vi må ta hensyn til under oppholdet gir beskjed om dette på forhånd. Dette kan være informasjon som er av vesentlig betydning for gjennomføringen av arrangementet for begge parter. Kryss av på påmeldingsskjema for angitte forhold.