Ordensreglement

Nedenfor er vårt ordensreglement som deltaker må gjøre seg kjent med og forholde seg til under arrangementet.

 1. Det er ikke tillatt å bruke energi drikk, alkohol/tobakk eller andre former for rusmidler.
 2. Det skal være trivelig å ferdes på arrangementsområdet derfor må alle bruke avfallsdunker som står plassert godt synlig for søppel og avfall.
 3. Alle våre måltider skal inntas i kantina eller utendørs. Det er ikke tillatt å innta måltidet på klasserom/sovesal.
 4. Etter hvert måltid må alle rydde etter seg og legge tallerken, bestikk, kopp og eventuelle matrester og væske på angitt plass. Forlat plassen slik du selv ønsker å finne den.
 5. Klasserom/sovesal skal holdes ryddig. Det blir sjekket daglig. Oppbevar gjerne dine eiendeler ved din seng slik at du til enhver tid har oversikt. Det er unødvendig å måtte fly rundt og lete etter utstyr/klær når du skal på en aktivitet. Da kommer du kanskje for sent og går glipp av viktig informasjon!!
 6. Det er ikke tillatt å ha rulleski og staver på rommet. Disse skal oppbevares på anvist sted. Det er derfor viktig at alt medbrakt utstyr er merket.
 7. Det skal være ro på rommene kl. 22:30! Bruk av mobil telefon mellom kl 22:30 – 07:00 er kun tillatt for å tilkalle nattevakt. Det aksepteres ikke at deltaker oppholder seg på et annet rom enn sitt tildelte rom. En eventuell flytting må godkjennes og registreres i resepsjonen.
 8. Følg nøye med på oppslagstavla for viktig informasjon, program, mat tider etc.
 9. Er det noe du lurer på eller at noe er usikkert, ta kontakt med resepsjonen, eller din gruppeleder da denne er din ”foresatt” under aktivitetsuka.
 10. Verdisaker bør oppbevares i låsbare skap i resepsjonen. Meråker Aktivitet fraskriver seg alt ansvar for tap av verdisaker eller utstyr som ikke er innlåst i egne skap.
 11. Det aksepteres ikke bruk av mobil under instruksjon og felles samlinger.
 12. Påse at du får med deg alle dine eiendeler når du skal reise hjem. Vi oppbevarer gjenglemte saker kun 3 uker etter at arrangementet er avsluttet. Ettersendelse skjer ved forespørsel.
 13. Vi ønsker at alle gjør sitt beste for at alle skal trives her på aktivitetsuka.

Vi har god erfaring med at deltakerne følger våre ordensregler. Vi vil likevel presisere at alvorlige brudd på ordensreglene vil føre til hjemsendelse av deltaker – på egen regning.

Sommereventyret har nulltoleranse for mobbing – grove tilfeller medfører hjemsendelse uten advarsel!