Jobb hos oss

Sommereventyret i Meråker har behov for å bemanne en rekke funksjoner. Vi trenger trenere, aktivitetsledere, kjøkkenhjelp, resepsjonsmedarbeidere, nattevakter og mange andre stillinger. Husk å søke om politiattest – se nederst på siden.

Send en generell søknad i dag, eller søk direkte på den stillingen du kan tenke deg.

Last ned mal for jobbsøknad her!

Søknad med CV sendes soknad@sommereventyret.no innen 03.04.2018.

For å jobbe hos oss må du også fylle ut søknad om politiattest. 

Last ned skjema for politiattest her!

Søknad om politiattest skal ikke sendes til Sommereventyret, men til ditt nærmeste lensmannskontor – innvilget attest medbringes til Meråker første oppmøtedag. Grenledere/instruktører som ikke har dette i orden vil ikke kunne jobbe under «Sommereventyret i Meråker».